A céhek tárgyi emlékei a Xántus János Múzeumban
BATÁRI Ferenc
1967 Asztaloslegények Győrött a XVII. században. Adatok Győr város asztalosművességének történetéhez. Arrabona 9. 93–125.
BALÁZS Péter
1963 Az első győri iparműkiállítás 1846-ban. Adatok a győri ipar XIX. századi történetéhez. Arrabona 5. 249–280.
1975 A céhrendszer problémái Győrött a XIX. század első felében. Arrabona 17. 279–293.
1980 Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején. Budapest
BEDY Vince
1930 Győri fuvarosok. Győri Szemle 1./4–6. 293–301.
1930 A 16. és 17. századbeli győri kalendás egyesületek. Győri Szemle 1./4–6. 162–173.
1941 Adalékok a győri ipar történetéhez. Győri Szemle 12./3–4. 108–119., 182–188.
1942 Adalékok a győri ipar történetéhez. Győri Szemle 13./1–4. 21–29., 92–95., 131–143., 181–194.
CSATKAI Endre
1961 Hitzelberger Antal győri órás fuvola-órái. Arrabona 3. 153–159.
CSIFFÁRY Gergely
1982 Egri céhemlékek. (Studia Agriensia 1.) Eger
CZIGÁNY Béla
1962 Adatok a Győr megyei hajósmolnárok éle-téhez. Arrabona 4. 97–116.
1963 Adatok a Győr megyei hajósmolnárok éle-téhez II. Arrabona 5. 207–228.
1965 Adatok a Győr megyei hajósmolnárok éle-téhez III. Arrabona 7. 413–428.
1967 Adatok a Győr megyei hajósmolnárok éle-téhez IV. Arrabona 9. 149–178.
1968 Adatok a Győr megyei hajósmolnárok éle-téhez V. Arrabona 10. 123–140.
1970 Adatok a Győr megyei hajósmolnárok éle-téhez VI. Arrabona 12. 187–211.
CSIZMADIA Andor
1939 Az érdekképviseletek szerepe Győr életében. Győri Szemle 10. 26–31.
DOMONKOS Ottó
1964 A győri szíjgyártó legények szokásai a XVII. században. Arrabona 1964. 83–98.
1970 A kesztyűsök munkájáról. Arrabona 12. 213–228.
1974 Magyarországi festőcéhek. Arrabona 16. 101–164.
1994 A győri céhes takácsokról. Arrabona 31–33. 172–204.
2001 Egy győri szappanos legény vándorlása Közép-Európában az 1840-es években. Arrabona 39./1–2. 265–269.
2002 A magyarországi mesterlegények közép-európai kapcsolatai és szokásai a XV–XIX. században. (Ipartörténeti könyvtár 1.) Budapest
2005 Egy beledi mézeskalácsos és gyertyaöntő műhely munkája és felszerelése. Arrabona 43./1. 75–94.
DOMONKOS Ottó – Nagybákay Péter (szerk.)
1992 Magyarország kézművesipartörténetének válogatott bibliográfiája.Budapest
DÖMÖTÖR Sándor
1957 A győri és a szombathelyi szűrszabók remeklésének szabályai 1767-ből. Néprajzi Közlemények 2./3–4. 359–360.
ÉRI ISTVÁN – NAGY Lajos – NAGYBÁKAY Péter
1975–1976 A magyarországi céhes kézművesipar forrásanyagának katasztere I–II. Budapest
FARKAS Péter
1940 Írás az ötvös céhről. Sárgult betük Komárom város levéltárából. Győri kalendárium 1940. 49–53.
GECSÉNYI Lajos
1989 A nyugat-magyarországi céhek jogi és szakmai kapcsolatainak történetéhez a XVI–XVII. században. Győri tanulmányok 10. 7–15.
2008 Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkor történetéből. Győr
2008a Győr városa 1526 után. In: Gecsényi 2008, 25–52.
2008b Győri céhek a XVI. század második és a XVII. század első felében. In.: Gecsényi 2008, 91–114.
GRÁFIK Imre
2008 Céhemlékek. A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 12. Budapest
GROTTE András
2003 Győri ötvösség 1800–1872. (Győri Művészettörténet 3.) Győr
GYÉL
2003 Győri életrajzi lexikon. Szerk.: Grábics Frigyes – Horváth Sándor Domonkos – Kucska Ferenc, Győr
HÁLOVA-JAHODOVÁ, Cecile
1955 Vergessene Handwerkskunst. Prag, Artia.
HORVÁTH József
1998 A XVII. század első felében keletkezett győri iparos-végrendeletek kutatásának tapasztalataiból. Arrabona 36./1–2. 161–174.
JÁKI Katalin
1991 A győri gombkötők. Arrabona 26–30. 111–137.
JANKÓ László
1933 Győri ötvösmunkák a 17–19. századból. Győri Szemle 4./4–6. 132–135.
1934 Győri ötvösök a 16–19. században. Győri Szemle 5./6–8. 415–446.
1936 Győri ötvösök a 16–19. században. Győri Szemle 7. 98–106.
1937a Egy újabb győri ötvösmester a 17. Századból. Győri Szemle 8./1–3. 132–135.
1937b Ötvös-apródok Győrött a 16–19. században 8./1–3. 151–166.
JENEI Ferenc
1959 Győri élet a török hódoltság korában. Részlet az 1958. Évi „Győri Napok” pályázatán első díjat nyert tanulmányból. Arrabona 1. 115–137.
1965 Régi győri órásmesterek. Arrabona 7. 345–352.
KŐSZEGHY Elemér
1936 Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig. Budapest
LÁSZLÓ Ferenc
1965a Adatok a győri mészároscéh történetéhez. Arrabona 7. 1965. 375–412.
1965b A győri hentesség történetéről. Különlenyomat a Húsipar 1965. évi számából. 18–19.
LUKÁCS László
2007 A tisztes ipar emlékei. Céhek, céhemlékek, az iparosok hagyományai Fejér megyében és Székesfehérváron. Székesfehérvár
LENGYEL Alfréd
1958 Sopron megyei családnevek Győr város polgárkönyveiben. Soproni Szemle 12./2. 97–104.
MUCSI Józsefné
1960 A győri vízimolnárok életéről. Különlenyomat a Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyvéből. 77–86.
MURÁNYI László – VAJDA Gyula
198? A győri kovács céh története. Szülőföldünk. Honismereti pályázat. 1–22.
Művészeti lexikon
1926 Művészeti lexikon: építészet, szobrászat, festészet, iparművészet. Szerk.: Éber László, Budapest
N. MÉSZÁROS Júlia
1998 Győri ötvösség 1523–1700. (Győri művészettörténet 1.)Győr
2001 Győri ötvösség 1700–1800. (Győri művészettörténet 2.)Győr
NAGYBÁKAY Péter
1987 A céhek tárgyi emlékei, mint történeti forrásanyag, a céhjelvények nemzetközi összefüggései. In: III. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém, 1986. október 18–24. Veszprém
NAGY Zoltán
2008 Jeles céhtárgyak és mesterművek. Kézművesség a nyugat-dunántúli régióban. Szombathely
ÖVEGES Kálmán
1940 A győri céhekről. Győri kalendárium 1940. 33–37.
PERGER Gyula
2002 Johann Georg Suntag győri mézesbábos 1721. évi hagyatéki leltára. Arrabona 40./1–2. 213–238.
RÓMER Flóris
1877 Felhívás a Magyar Történelmi Társulat 1877. március 1-én tartott ülésén. (Tárcza) Századok 11. (1877) 281–282.
STENGL Marianne
1932 Győr műemlékei. Győri Szemle 3./7–9. 201–239.
SZÁDECZKY Lajos
1913 Iparfejlődés és a céhek korai története Magyarországon. Oklevéltárral 1307–1848. I–II. Budapest
SZABÓ Péter
1979 A céhek tárgyi emlékei a győri Xántus János Múzeumban. I. A céhládák. Arrabona 21. 167–230.
1986 A céhek tárgyi emlékei a győri Xántus János Múzeum gyűjteményében. II. A pecsétnyomók. Arrabona, 22–23. 135–207.
1988 A céhek tárgyi emlékei a győri Xántus János Múzeumban. III. A céhzászlók. Arrabona 24–25. 135–208.
1999 Egy érdekes viselettörténeti dokumentum. Az első győri csizmadiaremek. Arrabona 37/1–2. 99–128.
2004 A győri kézművesek barokk kori vallási kötelezettségei. Arrabona 42./1. 83–102.
SZÉKELY Zoltán
2000 Szent István barokk képkultusza Győrött. Arrabona 38./1–2. 155–194.
TÓTH Attiláné
1986 A győri csizmadiacéh rövid története. Részlet a 400. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet helytörténeti szakkörének díjnyertes pályamunkájából. Győri Tanulmányok 7. 136–141.
TIMAFFY László
1965 A győri szíjgyártó és nyergesmesterek munkái a XVII–XX. században. Arrabona 7. 365–374.
1966 Adatok a győri szíjgyártó és nyergesmesterek történetéhez. Arrabona 8. 151–166.
1973 Győri fémművesek. Arrabona 15. 227–239.
1985 Győr kézművesiparának újjáéledése a török megszállás után. V. Kézművesipartörténeti Szimpózium Veszprém. 1984. November 20–21. Veszprém, 128–133.
1991 A késes- és köszörűmesterség Győrött. Arrabona 26–30. 139–142.
THURY Etel
1907 A győri kovács czéh szabályai 1611-ből. Történelmi Tár 1907. 444–452.
UZSOKI András
1967 A győri vastuskó. Arrabona 9. 133–147.
VÁLOGATÁS
2009 Válogatás a javából. A 150 éves győri Xántus János Múzeum gyűjteményei. Szerk.: Székely  Zoltán, Győr
VÖRÖS Károly
1962 Egy borbélylegény napjai Győrben 1823-ban. Arrabona 4. 157–170.
WEINER Mihályné
1965 Művészi kézműiparok Győrben. Arrabona 7. 429–439.