A céhek tárgyi emlékei a Xántus János Múzeumban

Győri szűrszabócéh pecsétje (b)

  • Tárgy száma: 69.
  • Megnevezés: Győri szűrszabócéh pecsétje (b)
  • Évszám: 1743–1746 között.
  • Leltári szám: 54.12.39.
  • Méret: átm: 38 mm, m: 50 mm
Leírás
Nem sok idővel az előző pecsét (lásd 68.) után készülhetett. Címerábrázolása, szerkezete teljesen megegyezik a korábbiéval. A felső pajzs négy mezőjében a magyar és cseh királyság, a burgund hercegség és a tiroli grófság hangsúlyos címerelemeit találjuk, a boglárpajzson pedig Ausztria címere látható. Az alsó pajzson a szűrszabóknak a szabókéval megegyező ollós-gombostűs címerét helyezték el. Különbséget első látásra a tölcsérszerű kovácsoltvas nyélben és a nagyobb méretben fedezhetünk fel. Valamint eltérés van abban is, hogy ezen pecsétnek körirata latin nyelvű és utal Győr „szabad királyi” státusára is, mely magyarázatot ad az új pecsétnyomó készítésére. Körirata: „SIG(illum): SZABAD KŸRALI GŸÖRI SZÜR SZABO C(é)HE:”. Az 1742. március 27-i céhgyűlésen felmerült a szűrszabóknak a vásári és váltómíves szabóktól való elválása, de ekkor még a maradás mellett döntött a mesterek nagyobb része. A szűkszavú jegyzőkönyv ezután már csak egy 1758-as bejegyzésben említi — befejezett tényként — a szűrszabók kiválását. (XJM céh. 56.6.2.) Valóban, 1746-ban már a Mária Teréziától kapott szabályzat szerint működtek, de valószínű ezt megelőzően kiváltak a szabók társulatából.(XJM céh. 54.12.5.) A két pecsétnyomó készítése közötti időben — 1743-ban — vált Győr szabad királyi jogú várossá, amint a későbbi pecsétnyomón ezt a szűrszabók is feltüntették.

Hasonló tárgyak
kep
Ismeretlen csizmadiamester (vagy -céh?)...
kep
Kőszegi vargacéh pecsétje
kep
Győri üveges-, korsós- és...