A céhek tárgyi emlékei a Xántus János Múzeumban

Győri mészároscéh zászlója

  • Tárgy száma: 149.
  • Megnevezés: Győri mészároscéh zászlója
  • Évszám: 1782
  • Leltári szám: 56.65.5.
  • Méret: 1300 x 1170 mm
Leírás
Az 1782-ben csináltatott példány német nyelvű zászlószövege alapján az 1628-ban szabadalmazott várbeli mészárosokhoz kapcsolható. Kiváltságlevelüket Hannsz Breiner (Prainer János) főkapitány adta ki. A vörös színű, nagyvirágos szövésmintával díszített anyagot ráfestett, hullámvonalban húzódó leveles ágszegéllyel és virágcsokrokkal dekorálták. A címerek a rúd mellett, egymás alatt helyezkednek el. Felül a pólyás, koronás birodalmi címer kétfejű sasos eleme, mellén az osztrák uralkodóház vörös pólyás címerével ovális medalionban. Alatta azonos pajzson a magyar koronás címer levélkoronás ábrája. A zászlókép két oldalán mesternevek aranybetűi és a két részre osztott évszám számjegyei szerepelnek. Felirata: A oldalon: bal oldalon: „Stephan / Raitsch / Zechmaister /17”; jobb oldalon: „Michael / Petrotzi / Zechmaister / 82.”; alul: „1 buch mose 22 w 11”; B oldalon: bal oldalon: „Paul / KopFF / Iohan / RottFischer /17”, jobb oldalon: „Georg / Fiscbach / FLeischacKer / mitmeister / 82”. A céhzászló szentképei felül karéjosan domborodó, alul lekerekített sarkú, homorúan ívelt kivágású aranykeretbe foglaltattak. Az A oldali zászlókép Ábrahám áldozatát mutatja be. A kép német nyelvű aláírása pontosan megnevezi tárgya bibliai forrását: „1 buch mose 22 w 11”, azaz Mózes I. könyve 22. részének 11. szakaszában leírt jelenetről van szó, arról a drámai pillanatról, amikor a gyermekét, Izsákot feláldozni kész Ábrahámot a hűségéről meggyőződött Úr, a felhők közül előbukkanó angyal által megállítja cselekedetében, aki (ti. az angyal) jobb kezével megragadja Ábrahám kést tartó kezét. A kép rendkívül dinamikus, a késével Izsák összegörnyedt teste felé fordult, de fejével már az Úr angyalának szózatára figyelő Ábrahám mozdulatát a lepel lebbenő szárnyai teszik lendületessé. A kép jobb szélén lévő összeborult fatörzsek között már felsejlik a majdani áldozati állat alakja is. A mészárosmunka számára ez a tartalom jelenthette a szakmai párhuzamot, mely a zászlón való megfogalmazását indokolttá tette. A B oldali kép a céhpatrónust, Szent Lukács evangélistát ábrázolja. A védőszent attribútuma, az ökör miatt terjedt el a mészároscéhek körében. A bibliai hagyomány és ikonográfiai gyakorlat ellenére zászlónkon ősz szakállú öregként jelenik meg. Szokásos attribútumai már előírásosak, jobbjában a könyv, bal kezében – mely egy rövid szarvú ökör fejére támaszkodik – a toll szerepel. Felhőkből képzett trónusát vörös leplének dúsan redőzött szövete borítja.

Hasonló tárgyak
kep
Győri kőművescéh zászlójának...
kep
Győri ácscéh zászlójának csúcsa
kep
Ismeretlen céh zászlója