A céhek tárgyi emlékei a Xántus János Múzeumban

Szigeti molnárcéh

  • Tárgy száma: 150.
  • Megnevezés: Szigeti molnárcéh
  • Évszám: 1782.
  • Leltári szám: C.64.147.1.
  • Méret: 1700 x 1420 mm
Leírás
A győri zászlóanyagban meghatározó doppel-stander típusnak egy sajátos változata a molnárok zászlója. Az eltérés forrása a függőleges — körmeneti zászlókhoz hasonló — függesztés, mely a zászló dekorációjának átrendezését megkövetelte. A zászlókép a rúdra merőleges tengelyű, ehhez szerkesztették a feliratok és jelek irányát is. Bár a keresztrúd nem került gyűjteményünkbe, a hordozórúd zászlócsúcsának keresztirányú tüskéje igazolja a zászló felfüggesztésének módját. A zászlócsúcs sajátossága a céhjelvényekből — hetesorsó és malomvas — kialakított forma, amely eltér az általánosan használt kereszt- és levélidomoktól. Felirata A oldalon képtől balra: „ATYA MES(ter). SZILBER GYÖRGY / CSOLLAN IMRE / SZIGET. BÖCSÜLETES. / CZEH”; képtől jobbra: SZORAD ISTVÁN / MORKRAITER IOSEF. / MOLNÁROK / ZASZLOIA. 1782.”. B oldalon: „CEH MES: KUCSAR:FERENCZ: / HEGYI. MIKLÓS. / SZIGET BÖCSÜLETES / MOLNÁROK”; képtől jobbra: KRAIER. JÁNOS. / GÖNCZÖ FERENCZ / CZEH / ZASZLOIA”. Mindkét oldalon a kép felett évszám szerepel: „1 7. 8 2.”. Az egylapos zászló mindkét oldalának díszítése azonos szerkezetű. A sárgult — hajdan feltehetően fehér — damaszt rövidebb oldalánál ovális kartusba helyezett magyar koronás címer és a Habsburg-család genealógiai címerét mellén hordozó kétfejű sasos birodalmi jelvény fogja közre a zászlókép ovális keretét. Fölül, a keresztrúddal párhuzamosan a zászlókészítés évszáma húzódik. A zászlómező közepét kitöltő, felül füzérdíszes aranykeretbe foglalt zászlóképek mellett kétoldalt a céhmagisztrátus névsora és a szervezet nevének két részre tagolt szövege olvasható. A fecskefarok csúcsainak kezdetén malomvas, illetve az oldalfogazott nagykerék céhjelvényül alkalmazott képe kapott helyet. Az ezüstszálas rojtszegély mellett arany- és (megfeketedett) ezüstszínnel festett keretdísz dekorálja a zászló széleit. A felerősítésre a rövidebb oldalra varrt piros, fehér, zöld, valamint nemzetiszínű szalagok szolgálnak. A zászlóképek az eredeti céhlevél előírásainak megfelelően egyik oldalon „aranyos Monstrantia”, másikon „Szent Joseph képe és ábrázattya”. (XJM céh. 54.2.1.) A monstrancia — mely az érett barokk típust követi — az úrnapi körmenetek főszereplője, a Szentostya hordozásának eszköze. A zászlón való megjelenítése közvetlenül utal a céhzászló körmeneti funkciójára. A molnárok patrónusát megörökítő zászlókép (A oldalon) abban az ikonográfiai gyakorlatban gyökerezik, amely a hívek félreértésétől tartva Szent József személyét inkább a Szent Család együttesében való ábrázolásban tartotta ildomosnak. A védőszent választását József ácsmesteri foglalkozása indokolta, hiszen a korabeli molnármesterség meghatározó része volt a malomépítő, faipari munka, amint ez a remeklési előírásokból is kitűnik. Bár a szakma jellege a későbbiekben sem változott, a Győr környéki — elsősorban hajómalmokkal dolgozó — molnárság a későbbiekben Nepomuki Szent János patronátusát választotta, miként az a nagybajcsi és gönyűi céhek hagyományából ismert. A zászlókép vázlatszerű könnyedséggel ábrázolt jelenet, a szürke ruhába öltözött József egy ládán ül, mellette áll a hagyományos piros ruhába öltözött Mária, karján a kék köpenybe burkolt, dicsfénnyel övezett Kisjézussal. Az alakokat az egymásra fordított tekintet és összekulcsolt kezük fogja össze. A kvalitásos kép mestere az ekkoriban Győrött működő festők közül kerülhetett ki.

Hasonló tárgyak
kep
Győri kőművescéh zászlójának...
kep
Győri ácscéh zászlójának csúcsa
kep
Ismeretlen céh zászlója