A céhek tárgyi emlékei a Xántus János Múzeumban

Győri patkolókovácsok céhének zászlója

  • Tárgy száma: 151.
  • Megnevezés: Győri patkolókovácsok céhének zászlója
  • Évszám: 1782.
  • Leltári szám: 56.65.1.
  • Méret: 1800 x 1490 mm
Leírás
A patkolókovácsok zászlójának sajátossága a színében is mintázott damasztszövés mellett a szegélydíszül alkalmazott fémszálas, virágmintás hímzés. Ez a tarkaság mentesítette a zászlókészítőket a további dekoráció alól, ugyanis e zászló két oldalán csupán a nagyméretű zászlókép, illetve ennek alsó ovális kivágásába szerkesztett zászlószöveg található. A és B oldalon a kép alatt: „Zunft Fan Teren /17 Huf Schmit Meister 82.”. Egyedi a zászlókép elhelyezése: a kétoldalas vászonra festett olajképet nem illesztették pontosan a zászlóanyaghoz, hanem szegélye szélesen húzódik még a kép keretén kívül is. Ezt a nagyobb vásznat varrták be a zászlódamasztba. Az A oldali zászlóképen Mária kapott helyet. A félig ülő, félig a gomolygó felhőkön térdelő nőalak a fej és a test ellenkező irányú mozgásával lendületessé váló figurája — derűs nyugalmat sugárzó arckifejezése ellenére — eltér az ikonográfia megszokott méltóságos Immaculata-típusaitól. A kép dinamikáját a köpeny szélkapott szárnyának lendülete fokozza. A festői megoldás ugyan alkalmazza a hagyományos jelzéseket, a csillagkoronát, de az attribútumok — holdsarló, kígyó, liliom — elhagyása és a mozgásban levő test bizonyos művészi eredetiséget kölcsönöz az ábrázolásnak. A talpazatul festett felhők plasztikus gomolygása és a szent lábához támaszkodó puttó tipikus barokk tanulmány. Feltételezhető, hogy a festő az ekkoriban Győrött dolgozó Maulbertsch-műhely köréből kerülhetett ki. A B oldalon a céh védőszentjét, Szent Eligiust ábrázolták. A patrónus személye az eredetileg aranyműves, majd papi pályára lépett frank hitvalló miatt vált kedveltté az aranyműves- és a kovácscéhek körében. Ezért választották a győri patkolókovácsok is védőszentjüknek. A kép festője egy áhítatos tekintetű, arcát az égre fordító öreg, ősz szakállú püspököt rajzolt, teljes főpapi ornátusban. A védőszent köpenyének plasztikus redői mögött a háttér homályában egy kovácsműhely lópatkolási jelenete tűnik föl.

Hasonló tárgyak
kep
Győri kőművescéh zászlójának...
kep
Győri ácscéh zászlójának csúcsa
kep
Ismeretlen céh zászlója