A céhek tárgyi emlékei a Xántus János Múzeumban

Győri német cipészcéh zászlója

  • Tárgy száma: 135.
  • Megnevezés: Győri német cipészcéh zászlója
  • Évszám: 1770.
  • Leltári szám: 56.65.4.
  • Méret: 2200 x 1670 mm
Leírás
A meggyszínű zászló szembetűnő jellegzetessége a külső széléhez varrt szalagszerű sáv, mely a zászló anyagából készült, és ugyanúgy rojtozott. Olyannak tűnik, mintha a céh nevét hordozó sáv a zászlóról leszakadt volna és utólag keretezve varrták volna vissza. Ez a szalag viseli a zászlószentelés arannyal festett évszámát is. Az utólagos javítást, átalakítást sejteti a fecskefarok ék alakú kivágásának ívelt oldalú módosulása és az alsó csúcs teljes el-foszlása is. A zászlóoldalak felső szélén fut a képek témájához kapcsolódó aranybetűs szöveg. A oldalon felül: „S(ancta). TRINITAS MISERERE NOBIS”; alul bal oldalon: „Joseph / Caltenecker / Lat Shreiber”; alul jobb oldalon: „Thomas / Libherbergs / Vatter”. B oldalon felül: „S(anctus): CRISPINUS. ET. CRISPINIANUS ORATE PRO NOBIS”; alul bal oldalon: „Johan / Georg Lang / Der Zeit”; alul jobb oldalon: „Andonii / Berti / Soch. Meister”. Szalagon: „Des Ehrsamen Handtwerckh der Deidschen Schuchmacher Zunft Fahn /1770”. Alatta a zászlókép két oldalán a birodalmi és a magyar címer pajzsa, pólyás koronával. A kétfejű sasos aranypajzs körül az aranygyapjas rend lánca, a magyar koronás címer körül hasonló karakterű virágfüzér alkot keretet. Alul kétoldalt egy női és egy férficipő plasztikus aranyfestésű képe a mesterségjelvény. Mellettük aranyozott gót betűkkel az akkori céhmester, „Libherbergs Vatter” és az írnok neve olvasható. A zászlóoldalakat még festett aranykeret és virágos ágacskák díszítik. Az A oldali zászlókép témája a Szentháromság. A kézműves céhek számára a Szentháromság egysége, a szeretet és jó cselekedetek által megszentelt szövetség megfogalmazott elv és erkölcsi kötelesség volt. A zászlókép festője a sokféle ikonográfiai megközelítés közül az emberalakokkal mozgalmassá tett ábrázolást választotta. A Szentháromság alakjainak elhelyezésében és mozdulataiban megtartotta az eredeti lendületét és ünnepélyességét. A festő megfogalmazásából hiányzik a merevség. Valódi barokk szenvedélyű jelenet látható, a természetes beállítások, a trónon egymás mellett ülő Atya és keresztre feszített Fiú emberi alakja feloldja a kompozíciót, melynek pátoszát a széles mozdulatokon kívül a Szentlélek galambszimbóluma körül gomolygó fény mélységteremtő varázsa alapozza meg. A szín- és fényhatásoknak már-már dorffmeisteri kvalitása érződik a foszladozó vászonról. A B oldali zászlóképen Szent Kriszpin és Kriszpiniánusz céhpatrónusok egy cipészműhely többalakos jelenetében, dúsan redőzött köpenyben, római ruhában munkálkodó fiatalemberek alakjában jelennek meg. Egyikük a szabóasztalnál bicskával, a másik az előtérben a spanglinál munkálkodik. A műhely homályában még két inas alakja vehető ki a rossz állapotban lévő festményen. A patrónusok személye jól ismert a céhek körében. Szinte valamennyi varga-cipész szervezet őket tekintette védőszentjének. A hagyományok szerint Szent Kriszpin cipészként kereste kenyerét, így foglalkozása a vargacéheknél természetes motívuma lehetett a patrónusválasztásnak. A védőszentek nevét a kép felirata jelzi a szokásos ,,Orate pro Nobis” fohász kíséretében. A céhzászló aranyozott, gyöngysoros gyűrűzéssel és aranyozott vájatolással díszített rúdjának aranyozott zászlócsúcsa a rávésett mesterségjelvények miatt külön figyelmet érdemel. A levél alakú zászlócsúcs szegélyét rocaille motívumos keretdísz kíséri, felül palmettás zárással. A belső mezőben egyik oldalon a hagyományos vargacímer változata jelenik meg: nyíllal átlőtt horgas orrú német csizma, ötágú leveles koronával borítva. A saru helyett szerepeltetett „Stiefel” pontosan megfelel a zászlócsúcs készítési idejének (1782) és a német mesterek termékféleségeinek. A másik oldalra a magas szárú halászcsizma képét vésették, szintén ötágú koronával. A zászlócsúcs két oldalának vésete megőrizte az akkori céh- és alcéhmester nevét is: A oldalon: „GEORG LANG / OBER ZECH / MEI STER / ANNO 1782.”; B oldalon: „IGNATZ ERHARD / UNDER ZECH / MEI STER / ANNO 1782.”.

Hasonló tárgyak
kep
Győri kőművescéh zászlójának...
kep
Győri ácscéh zászlójának csúcsa
kep
Ismeretlen céh zászlója