A céhek tárgyi emlékei a Xántus János Múzeumban

Győri csizmadiacéh zászlója

  • Tárgy száma: 136.
  • Megnevezés: Győri csizmadiacéh zászlója
  • Évszám: 1840.
  • Leltári szám: 53.11.2.
  • Méret: 2300 x 1400 mm
Leírás
A piros félselyem damaszt textíliát gazdag arany festésű, egymásba fonódó füzérszegély keretezi. A zászlóoldalak dekorativitását szolgálja a képkeretek íveinek csillogó aranykerete és az azt övező levélornamentika. A kép négy sarkában fölül a levélkoronás városcímer és a Szent Koronával zárt, karéjos fővel rajzolt magyar koronás címer színes foltjai, illetve alul az oldalvarrott, zsinórszegélyes csizmák csillogó aranya kapott helyet előírásos formában. A zászló felirata: A oldalon: „SZÜZ S(zent): IMRE H(erceg): K(önyörögj): E(rettünk):”; a rúd mellett: „N(eme):s S(zabad?):K(irályi?):N(agy): GYÖRI CSIZMADIA CZÉH ZÁSZLÓ(ja) / N(em):es Tomentsek Ferentz Ur mint Czéh Biztos / FÖ / CZÉH MESTER / CSÁSZÁR JÓSEF V(icemeste):R. / KRIZSANITS ISTVÁNY C(éh):I(egyző): / KISS ANTAL. / TRIMMEL ANDRÁS. / TAKÁTS GYÖRGY. / LENDVAI JÁNOS. / PÜSPÖK PÁLL. / LACZA FERENTZ. / CSAPLÁR MIHALY. / KRÁHOLETZ PÁLL.”; a fecskefarok csúcsaiban, a rúddal párhuzamosan a jobb felső sarokban: (Győr címere mellett): „A GYÖRI CSIZMADIA / IPAR TÁRSOLAT / ALAKULT 1875 BEN / DECZEMBER / 20 DIKÁN”; jobb alsó sarkában a csizma mellett bal oldalon: „NAGY ISTVÁN ELNÖK”; jobb oldalon: „MEJTÉNYI FERENCZ / NEDVÁRDY KÁROLY / CSÁNEK GYÖRGY / SZALAY GYÖRGY / JAKAB ISTVÁN / JAKAB FERENCZ / JANKÓ ISTVÁN / GYUK FERENCZ / SZABÓ GYÖRGY / TÓTH ANTAL / ISTVÁN / BALOG ISTVÁN / MENYHÁRT / ANDRÁS.”; kép alsó sarkában: „PINXIT / Franciscus Foichtinger Jaurini”. B oldalon: kép alatt: „S(zent): ISTVÁNY KIRÁLY K(önyörögj):E(rettünk):”; oldalt a rúdnál: „ÉS AZ EGÉSZ CSIZMADIA / CZÉHNEK MINDEN TAGJAI. / NOVÁK JÁNOS K(ulcsos): C(éh):M(ester): / SZARKA GYÖRGY K(ulcsos): C(éh):M(ester): / MEDVÁRDI ANTAL. / MATOVITS ANDRÁS. / JANKO FERENTZ. / BALOG JOSEF. / MÉSZÁROS JOSEF. / ORMOS LÁSZLO. / LEGÉNY FERENTZ. / GNAU ANTAL. / 1840.”. A zászlószentelés alkalmával készített „örök emlék” teljes mesterlajstromához képest a 21 név elenyésző töredéke a céh akkori tagságának. (XJM céh. 56.33.7.) A zászló csücskeibe került — a már említett okok miatt — az ipartársulattá alakulás eseménye és az akkori társulati tisztségviselők névsora. A zászlóképek mestere: Foichtinger Ferenc. Kilétéről és munkásságáról nincsenek adatok. A téglalap alakú, felül karéjos, sarkain ívesen vágott keretbe foglalt képek a magyaros szakmához hagyományosan illő témákat fogalmaztak meg. Az A oldali zászlókép a felirat tanúsága és a jól ismert ikonográfiái megoldás szerint a céh védőszentjét, Szent Imre herceget ábrázolja. A fiatal szentet a szokásos magyar nemesi ruhában ábrázolta festője: aranypaszománnyal szegett kék dolmányban és szűk szárú nadrágban, vörös hermelinpalásttal, fején hercegi koronával. Jobb kezében attribútuma, a szüzességére utaló liliomszál. Lábbelije a céhjelvényként is megfogalmazott, oldalt gombolással zárt rövid szárú, zsinórszegélyes csizma. A kép statikus beállítását némileg oldja a háttér finom ecsetvonásokkal ábrázolt tájképe, sejtelmes homályba burkolt, tornyos folyóparti város sziluettjével. A B oldali zászlókép az ikonográfiai hagyománnyá vált korona-felajánlás jelenetében ábrázolja Szent István királyt. A kép előterében térdelő szent király vörös párnára helyezve ajánlja fel az országot jelképező koronázási jelvényeket a kép bal felső sarkában ábrázolt, felhőkön trónoló, lábát holdsarlón tartó Madonnának, Magyarország védasszonyának. A hosszú, ősz szakállal megjelenített Szent István alakja a képen is megfestett magyaros ruházata miatt vált kedveltté a magyaros szakmákat űző iparos szervezetek körében. A lábbeli típusa megegyezik a zászló mesterségjelvény ábrázolásával. A csizmadiák céhzászlójának dekoratív megjelenését fokozza a vörös zászlórúd aranyozással díszített, spirális vájatolása és az aranyozott kettős kereszt zászlócsúcsként alkalmazott megoldása.

Hasonló tárgyak
kep
Győri kőművescéh zászlójának...
kep
Győri ácscéh zászlójának csúcsa
kep
Ismeretlen céh zászlója