A céhek tárgyi emlékei a Xántus János Múzeumban

Győri csizmadia temetkezési egylet zászlója

  • Tárgy száma: 137.
  • Megnevezés: Győri csizmadia temetkezési egylet zászlója
  • Évszám: 1901.
  • Leltári szám: 53.11.59.
  • Méret: 1900 x 1400 mm
Leírás
A csizmadiák egyleti zászlóként eredetileg céhzászlójukat használták. Sajátos, hogy a céhzászlóról avatása óta rendkívül sok feljegyzés maradt fenn egészen a százéves jubileumig, de a mintájára készült 1901-es temetkezési egyleti zászlóról nem tett említést az egyleti jegyzőkönyv. (XJM céh. 56.16.7.) Az egyleti zászló piros félselyem damaszt, fecskefarok kivágású, körben arany rojtozás szegélyezi. Alakja, díszítése, sőt zászlórúdja is szinte megegyezik a céhzászlóval (lásd 136.). Az A oldalon a hermelinpalástos Szent Imre alakja a céhzászló ábrázolásának pontos másolata. A karéjosan záródó, sarkain ívelten levágott arany paszománykeret alakja is teljesen egyezik elődjével. A védőszent képe felett és alatt az egylet megnevezésének arany betűit olvashatjuk a zászlószentelés évszámával. A fecskefarok csúcsainak kezdetén fölül a győri városcímer, alul a mesterségjelvényül alkalmazott aranycsizma szerepel, valamint a kép felett és alatt is rövid feljegyzés olvasható a készítés évszámával együtt: kép felett: „A GYŐRI CSIZMADIÁK”; kép alatt: „TEMETKEZÉSI EGYLETE 1901.”. Az A oldali zászlóképen is a céhzászló képi témája — Szent István országfelajánlása szerepel. Ikonográfiai megfogalmazása ezúttal némileg eltér a Foichtinger által festett megoldástól: Mária az oltár előtt térdeplő István királynak jelenik meg. Mintája feltételezhetően a Katholikus Néplap 1867. 33. számában szereplő — Huszka L. szignóval ellátott — illusztráció lehetett, melynek kompozíciójával és a négyzethálós padló, valamint az oltárépítmény megoldásával teljesen azonosítható. A zászlókép karéja fölött a szokásos fohász olvasható, mely a kép alá festett kiegészítéssel („Ó MÁRIA MAGYAROK NAGYASSZONYA K(önyörögj). É(rettünk).”; kép alatt: „MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN”) utal a temetkezési funkcióra.

Hasonló tárgyak
kep
Győri kőművescéh zászlójának...
kep
Győri ácscéh zászlójának csúcsa
kep
Ismeretlen céh zászlója