A céhek tárgyi emlékei a Xántus János Múzeumban

Győri Iparos Önképző- és Betegsegélyző Egylet

  • Tárgy száma: 142.
  • Megnevezés: Győri Iparos Önképző- és Betegsegélyző Egylet
  • Évszám: 1896.
  • Leltári szám: 56.65.13.
  • Méret: 1620 x 1480 mm
Leírás
A céhek megszüntetése után azok szociális funkcióit átvevő egyletek biztosították a kézművesség immár gazdátlanná vált beteg- és temetkezési segélyezését. Gyakran ezek az egyletek tartották fönn a céhes szervezeti hagyományokat a megváltozott helyzetben. Ezek az öntevékeny csoportok, egyletek a szorosan vett szociális feladatok mellett gyakran a közösségi, kulturális igények kielégítésére is alkalmasak voltak. Közülük az általánosan iparos dalkörnek nevezett önképző- és betegsegélyző egylet zászlója maradt az utókorra e szervezetek egyikének emlékeként. Ahogy az egylet nem kötődött egyértelműen a céhes hagyományokhoz, úgy zászlója is eltér a hagyományostól. A fakult, sárgás színű selyemdamaszt alakja a négyzethez közelítő téglalap. Kvadrát jellegét a zászlóoldalakon alkalmazott fémszálas hímzésű sarokdísz hangsúlyozza. A zászló A oldali szövegei és ábrázolásai szolgáltatják az egyletről az alapinformációkat: „GYŐRI IPAROS ÖNK(épző). ÉS BETEGS(egélyező). EGYL(et”). Alul az alapítás „1896”-os évszáma is olvasható. A leltárkönyvi bejegyzésben a hagyományosan iparos dalkörnek nevezett önképző- és betegsegélyező egylet középen elhelyezett címere egyesített címeralak. Az ívekkel határolt, csúcsban végződő fél-pajzsok egyikén kék-sárga alapon két összefogott kéz, másikon a győri városcímer látható. A két pajzson felül a Szent Korona, alul az összefogó szalagon: „MUNKA. – ERÉNY. – SZORGALOM.” jelmondat szerepel. A címerképet a zászlóanyagra festették. A másik (B) zászlóoldalon a kulturális tevékenységre utaló embléma alkot címerképet: egy, a zászló átlós tengelyébe szerkesztett lant, mögötte Kirchner Elek (1852–1932, evangélikus lelkész, zeneszerző, tanár = GYÉL 2003, 201–202.): Jelige című kórusművének kottáját festették. A két képet plasztikusan rajzolt babérág fonja össze. Ezen az oldalon is alkalmazták a stilizált növényi ornamensből szerkesztett, fémszállal hímzett belső sarokdísz négy elemét. Alul ívben helyezkedik el az ugyancsak fémszállal hímzett jelmondat („ÉLJEN AZ ÉNEK, ÉLJEN A DAL.”) betűsora. A zászlódamasztot aranyrojtozás szegélyezi. Rúdján a — szinte az egész felületét borító — pajzs alakú zászlószegek sajátosak. Vésetük iparos társak és társegyletek, -szervezetek nevét őrzi.

Hasonló tárgyak
kep
Győri kőművescéh zászlójának...
kep
Győri ácscéh zászlójának csúcsa
kep
Ismeretlen céh zászlója